Hvar er þorskurinn????Eins og kemur fram hérna á aflafrettir þegar að nýjustu listar sem birtir voru í dag eru skoðaðir sem og fréttin um MAron GK

  sem lesa má hérna  að þá er vægast sagt óvenjulega mikið af þorski í sjónum og að fá mokveiði í desember er mjög svo sjalfgjæft

þetta skýtur mjög svo skökku við því að nýafstöðnu haustralli á vegum Hafró þá kom í ljós að stofnvísitala þorsks hefur lækkað.  

og sömuleiðis þá var þorskkvótinn skertur um 34 þúsund tonn á sama tíma og mokveiði er á þorskinum.

þannig að hvar er þorskurinn?

haustrallið fór fram 4október til 3.nóvember árið 2021 og var togað á 362 stöðvum um landið, og á hrygningarslóð þorsksins sem er við 

suðurströndina og suðurnesin var togað líka.  enn athygli vekur að á þessum tíma fyrir sunnan er veiði mjög lítil á þorski

helst er það ýsa sem veiðist.

Hérna fyrir neðan má sjá mynd af togstöðunum 

Svart er þar sem að Múlaberg SI togari, Blátt er það sem Breki VE togaði og Gult er Árni Friðriksson


Maron GK með fullfermi af þorski


Nokkuð merkilegt er að sjá hvar togað er. og frá Reykjanesi og að Garðskagavita er aðeins togað skammt utan við Stafnes og síðan beint þar út

Hérna að neðan er texti tekinn úr skýrslu hafró um haustrallið um þorskinn.
Stofnvísitala þorsks hefur lækkað töluvert undanfarin ár og er hún svipuð og árin 2008‐2009 (2. mynd A). Stofnvísitalan hækkaði nær samfellt árin 2007‐2017 sem má rekja til aukins magns af stórum þorski. Í marsralli var þróun stofnvísitölu þorsks mjög svipuð 2018‐2020 en hún hækkaði árið 2021. Lækkunina í haustmælingunni í ár má rekja til þess að fjöldavísitala 35‐75 cm fisks var undir meðaltali rannsóknartímabilsins. Hluti af þessari breytingu skýrist af því að árgangar frá 2013 (8 ára) og 2016            (5 ára) eru litlir (1. tafla). Vísitala 85 cm og stærri þorsks var nálægt langtímameðaltali og svipuð því sem var síðasta ár (2. mynd B).   Vísitala ársgamals þorsks (árgangur 2020) er nálægt langtímameðaltali. Það er minna en ætla mátti því að fyrsta mæling á þessum árgangi í haustralli í fyrra varsú hæsta á 0‐grúppu þorsksfrá upphafi (1. tafla, 2. mynd B). Niðurstöður í marsralli í vor bentu einnig til þess að árgangurinn væri yfir meðalstærð (Jón Sólmundsson o.fl. 2021). Vísitala 2 ára þorsks (árgangur 2019) er yfir meðaltali en vísitölur annarra árganga eru um eða undir meðaltali haustralls. Fyrstu vísbendingar um árganginn frá 2021 (u.þ.b. 10 cm fiskar) gefa til kynna að hann sé nálægt meðalstærð.    Líkt og undanfarin ár fékkst mest af þorski djúpt norðvestur, norður og austur af landinu (2. mynd C).   Meðalþyngd 1 og 2 ára þorsks mældist undir meðaltali áranna 1996‐2021 en meðalþyngd annarra aldurshópa var um eða yfir meðaltali (3. mynd). Margir árgangar sem mælast undir meðalþyngd 2‐4 ára hafa verið um eða yfir meðalþyngd 5 ára og eldri. Fæða þorsks að hausti er fjölbreytt og mismunandi milli stærðarflokka. Á árunum 1996‐2002 var loðna mikilvægasta fæða 26‐85 cm þorsks en hlutdeild hennar hefur minnkað mikið á síðari árum (4. mynd). Hlutdeild rækju í fæðu var lítil en rækja hefur verið mikilvæg fæða, sérstaklega hjá 26‐85 cm þorski. Hjá 56‐85 cm þorski hefur ísrækja oft verið algeng fæða en hlutdeild hennar hefur minnkað mikið undanfarin ár. Uppistaða fæðu þorsks stærri en 85 cm eru fiskar eins og síld og kolmunni (4. mynd). Af annarri fæðu þorsks má helst nefna ljósátu, kambhveljur, síli og ýsu. Þorskur er yfirleitt innan við 1% af fæðu 26‐85 cm þorsks í október. Sjálfrán er aftur á móti að meðaltali 4,5% í 86‐115 cm þorski og var yfir meðaltali í ár eða 6%. Í ár fannst loðna einkum í mögum þorsks djúpt norðvestur af landinu (5. mynd).

Árið 2012 þá skrifaði Jón Kristjánsson fiskifræðingur grein með fyrirsögninni   Er Hafró að toga Þorskvísitöluna upp?

 Aflafrettir taka sér smá leyfi til þess að birta þessa grein , enn hún er nokkuð góð enn það skal tekið fram að hún er frá 2012.

Steingrímur sjávarútvegsráðherra skrifaði grein í Fréttablaðið 18. apríl, þar sem hann ánægjast yfir því að þorskafli verði aukinn, vísitala þorsks hefði hækkað og ekki verið hærri í 27 ár. Aukinn afli myndi hafa jákvæð áhrif. Nú verð ég að lýsa þeirri skoðun minni að hér hefur verið mjög mikið af þorski undanfarin ár, en af einhverjum varúðarsjónarmiðum hefur Hafró ekki fundist hann vera nógu stór og ekki viljað veiða meira en 20% af stofninum, eins og þeir mæla hann. Ekki þarf að fjölyrða um það en flestir sem til þekkja telja að þeirra mælingar séu út í loftið og gefi kolranga mynd af fiskgegndinni. Það skal ekki rætt hér en ég beina athyglinni að þeim hluta í grein Steinda þar sem hann ræðir um stækkun stofnsins.

Hann klippir inn í grein sína kafla úr fréttatilkynningu Hafró, en sleppir mjög mikilvægu atriði. Hér að neðan fer það sem Grímur, eins og Össur kallaði hann einu sinni, skrifaði í greininni, en það sem hann sleppti úr tilkynningunni er letrað af mér með svörtu. Grímur skrifaði:

Stofnvísitala þorsks hækkar
Samkvæmt upplýsingum Hafró hefur stofnvísitala þorsks hækkað fimmta árið í röð og þar með ekki verið hærri frá 1985. Hækkun vísitölunnar undanfarin ár má einkum rekja til þess að æ meira hefur fengist af stórum þorski og hélst sú þróun áfram í ár. 

Einnig fékkst mikið af þorski á bilinu 35-60 cm, en mæliskekkja í þeim stærðarflokki er mjög há þar sem verulegur hluti fékkst í einu tveggja mílna togi fyrir austan land sem gaf rúm 20 tonn. Dreifing stærri þorsks (80-110 cm) var hinsvegar mjög jöfn og mæliskekkja þar af leiðandi lág.

Fyrsta mat á 2011 árgangi þorsks bendir til að hann sé á meðal stærstu árganga frá 1985. Hann kemur í kjölfar lítils árgangs frá 2010, en árgangarnir frá 2008 og 2009 hafa mælst yfir meðallagi. Meðalþyngd þorsks eftir aldri hefur farið hækkandi undanfarin ár og er nú um og yfir meðaltali hjá flestum aldurshópum. Gott holdafar þorsksins undanfarin ár er í samræmi við það að meira hefur fengist af loðnu í þorskmögum og var loðna langmikilvægasta bráð þorsksins eins og títt er á þessum árstíma.

 

Lýkur þar með tilvísunar hans í frétt Hafró, en það sem hann sleppti úr þeirra skýrslu er feitletrað hér að ofan. Ekki verður frekan vitnað í hans grein en að hann heldur áfram og talar um:

Langtímasýn og ábyrgðar veiðar, sem er hefðbundinn áróður um hve veiðunum hafi verði vel stjórnað og að allt sé á beinu brautinni, bla. bla. bla...

Rall 2012

 

Hér er línurit sem sýnir vísitöluna. Skekkjumörkin eru sýnd með gráa svæðinu. Þar sést að neðri mörkin liggja í kring um 480 þús. tonn, en vísitalan er sögð 610 þús tonn. Þarna munar miklu. 

(Smellið á myndina til að stækka hana) 


 

Það hentaði ekki Steingrími að minnast á að, "verulegur hluti fékkst í einu tveggja mílna togi fyrir austan land sem gaf rúm 20 tonn", og því sleppti hann setningunni. 

Í þessari setningu segir Hafró beinlínis að aflinn af einni stöð, af um 600, hafi ráðið niðurstöðum mælinga þorskstofnsins! Tuttugu tonna hal vegur þungt, en ég held að heildarafli þorsks í ralli sé af stærðargráðunni 50 tonn. Hafró notar þennan afla í mælinguna þótt svona afli sé út úr korti og eigi því ekki að reiknast með í útreikningum. Heiðarlegra hefði verið að sleppa þessu risahali eða a.m.k. gefa upp vísitöluna með og án þessarar stöðvar. En það er ekki gert og þess vegna segi ég að Hafró sé að toga vísitöluna upp til að blekkja fólk, og fá það til að halda að ráðgjöfin þeirra hafi skilað svona miklum árangri.

RallskekkjaMyndin sýnir lengdardreifingu úr stofnmælingunni, 20 tonna halið innifalið, og ég teiknað hring um fiskinn úr því hali, 35-60 cm að lengd. Svarta línan er 2012 en sú rauða sýnir mælinguna 2011. (Smella til að stækka)   

Sjá má að aukningin frá í fyrra er meira en 100%, hún er þreföld. Þetta getur ekki staðist og bendur til þess að önnur hvor eða báðar mælingarnar séu vitlausar. 

Hvernig getur fjöldi 50 cm fiska þrefaldast milli ára þegar hann vex 5-10 cm á ári? Ekki nema honum hafi rignt niður. Þetta er hrein della en verst er að Hafró er að reyna að fegra mælinguna, toga þorskstofninn upp.

En, - ég get lofað því að þeir fá þetta í hausinn seinna. - Hefur einhver einhvern tíma heyrt talað um ofmat?